AA&C Analyse

AA & C Analyse, handelslaboratorium voor asbestidentificatie, is gevestigd in het midden van Nederland in de historisch interessante plaats Oudewater, gelegen in het Groene Hart. De analysewerkzaamheden worden onder diverse accreditaties door onze laboratoriapartners uitgevoerd. Onze analysecertificaten vermelden het accreditatienummer van het laboratorium dat de analyse heeft uitgevoerd.

Om aan te tonen dat de kwaliteit van het analysewerk op een constant hoog niveau is en de analisten van onze laboratoriumpartners voldoende bekwaam zijn doen zij periodiek mee aan de ringtesten van het Nederlands Meet Instituut. Daarnaast worden interne lijncontroles uitgevoerd op de kwaliteit van het werk.

AA & C Analyse is volledig onafhankelijk en is daarom ook geen lid van zogenaamde "brancheorganisaties" Hierdoor wordt iedere schijn van belangenverstrengeling en marktbeinvloeding voorkomen en is het laboratorium uniek in Nederland. 

Onze opdrachtgevers bevinden zich door het gehele land. Tot deze groep behoren onder andere overheden, gemeentes, milieudiensten, adviesbureaus, architecten, makelaars, aannemers, woningbouwverenigingen, vastgoedorganisaties en particulieren.

AA & C Analyse levert een bijdrage aan een gezond milieu !